Polish participants

OPŁATY

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej w tabeli informacjami o wysokości opłat rejestracyjnych, w zależności od statusu uczestnictwa w organizowanej przez nas międzynarodowej konferencji Quo Vadis Life Sciences, Opole 23-26 Czerwiec 2021

Opłata konferencyjna uwzględnia:

  • Udział w wykładach i sesjach konferencyjnych
  • Materiały konferencyjne
  • obiady i przerwy kawowe
  • udział w imprezach towarzyszących

WYSOKOŚĆ OPŁAT (kwota netto)

Uczestnik Wpłata przed 30.04.2021 Wpłata po 30.04.2021
Regularny 1000 zł 1200 zł
Doktorant/Student* 600 zł 700 zł
Osoba towarzysząca** 600 zł 700 zł
Wystawca
Jednodniowy koszt uczestnictwa 500 zł

* Należy przedłożyć Organizatorom dokument potwierdzający status doktoranta/studenta.
** Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika konferencji, nie otrzymują jedynie materiałów konferencyjnych.

Wpłaty proszę kierować na konto:
ODDZIAŁ PTCH PRZY WYDZIALE CHEMII UO 
Numer Konta: 53 2030 0045 1110 0000 0265 4720
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

z dopiskiem: Konferencja_Opole2021 – imię i nazwisko uczestnika (-uczestników)

Uwagi:

Podane opłaty są kwotami netto. Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji (na adres konferencji).

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj oświadczenie_środki_publiczne

Oryginał oświadczenia z wymaganymi podpisami prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole „QuoVadisLifeSciences2021”